Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

The speakers at our event pose for a photo

Rhagfyr 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei hail ben-blwydd ac yn gosod gweledigaeth ar gyfer 2020

Ar dddydd Iau 19 Rhagfyr, cynhaliwyd digwyddiad i ddangos ein llwyddiant ac i ddathlu ein hail ben-blwydd.
Darllen mwy

Rhagfyr 2019

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Technoleg Iechyd Cymru wedi’i gyhoeddi!

Heddiw mae’n bleser gennym eich hysbysu am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol 2018-2019. Hwn yw ein hadroddiad blynyddol cyntaf ac mae’n amlygu’r…
Darllen mwy
Our staff at an event with the Bevan Commission

Rhagfyr 2019

Astudiaeth achos: Esiamplau Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon…
Darllen mwy
Health Technology Wales Impact Report 2018

Rhagfyr 2019

Astudiaeth achos: Cywasgu mecanyddol y frest

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon…
Darllen mwy
An illustration with a light bulb and service users

Tachwedd 2019

Sut mae cleifion a’r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru

Mae'n bwysig bod cleifion, gofalwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru, y corff…
Darllen mwy
Members of the Appraisal Panel in discussion

Hydref 2019

Pam mae asesu technolegau iechyd yn hanfodol i wella gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn arfarnu technolegau drwy gydol eu cylch bywyd, o arloesedd i anarferiant. Mae hyn yn galluogi…
Darllen mwy
HTW is holding a meeting for its Assessment Group.

Hydref 2019

Gwireddu ymchwil: Sut mae gan y diwydiant technoleg iechyd yng Nghymru ffordd newydd i farchnata yng Nghymru

Ydych chi’n gwybod am dechnoleg iechyd nad yw'n feddyginiaeth neu am brosiect arloesol sy'n gallu gwella ansawdd y gofal yng…
Darllen mwy
A team present their idea to the panel of Dragons at the Welsh Health Hack

Awst 2019

Gwrandewch ar Hac Iechyd Cymru 2019 heddiw!

Yn y rhifyn hwn, mae’r podlediad Syniadau Iach yn mynd y tu ôl i’r llen yn nhrydydd Hac Iechyd blynyddol…
Darllen mwy
Road directions to the HTAi 2019 annual meeting.

Gorffennaf 2019

Aelod o’r Panel Arfarnu, Dr Sally Lewis, yn edrych yn ôl ar Gyfarfod Blynyddol HTAi 2019

Yn ddiweddar, mynychodd tîm Technoleg Iechyd Cymru Gyfarfod Blynyddol rhyngwladol Asesu Technoleg Iechyd (HTAi) 2019 yn Cologne, ac ymunodd Dr…
Darllen mwy
A view from the river of the city of Cologne.

Gorffennaf 2019

Cynnydd rhyngwladol ar gyfer Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd ryngwladol HTAi 2019

Cynhaliwyd y gynhadledd pedwar diwrnod yn Cologne yn yr Almaen, a daeth dros fil o weithwyr proffesiynol Asesu Technoleg Iechyd…
Darllen mwy
Health Technology Wales has launched an online stakeholder survey

Gorffennaf 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio arolwg ar-lein i randdeiliaid

Fel rhan o'n gwerthusiad, hoffem wybod sut rydych yn teimlo am ein gwaith, beth rydych yn gallu ei ddysgu neu…
Darllen mwy
NICE has launched HealthTech Connect, an online resource to help development and adoption of new health technologies

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn Gyrchwr Data cymeradwy ar gyfer adnodd HealthTech Connect newydd NICE

Mae'r adnodd ar-lein diogel yn helpu i ganfod a chefnogi technolegau iechyd newydd wrth iddynt symud o'r cam cyntaf i…
Darllen mwy
Health Technology sign a Memorandum of Understanding with the Welsh Health Specialised Services Committee

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn llofnodi cydweithrediad strategol

Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn ein helpu i feithrin cysylltiadau agosach â PGIAC, sy'n rhannu cylch gwaith a rolau tebyg.
Darllen mwy
Health Technology Wales sign an MoU with the Bevan Commission

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn ymrwymo i gydweithio’n agos gyda Comisiwn Bevan

Mae'r ddau sefydliad yn rhannu cyfrifoldebau tebyg, ac maen nhw wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i wella ansawdd y gofal yng…
Darllen mwy
Karen MacPherson sits at her computer

Mai 2019

Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar

A ninnau wedi ymuno â chynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon, mae’n bleser…
Darllen mwy
Three new members of the Health Technology Wales team

Ebrill 2019

Rydyn ni wedi tyfu! Dyma ein recriwtiaid newydd

Mae tîm Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi tyfu eto dros y misoedd diwethaf, ac mae tri aelod newydd o'r tîm…
Darllen mwy
The Welsh Health Hack logo

Ebrill 2019

Ymunwch â ni ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2019

Sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, unwaith eto’n dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chwmnïau digidol, technolegol a…
Darllen mwy
Members of the Health Technology Wales Patient and Public Involvement Standing Group

Ebrill 2019

Lleisiau cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd i gael eu clywed gan Technoleg Iechyd Cymru

Bydd lleisiau cleifion, gofalwyr ac aelodau'r cyhoedd yn cael eu clywed wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal…
Darllen mwy
A group of people pose for a photo after an event

Ebrill 2019

Cefnogaeth traws-sector i’n gweithdai iechyd cyntaf

Cynhaliwyd ein gweithdai iechyd cyntaf i adeiladu capasiti ar draws y sectorau iechyd, gofal a diwydiant.
Darllen mwy
Member organisations of the Celtic connections strategic alliance sign a memorandum of understanding

Mawrth 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol ‘Celtic connections’

Rydym yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol 'Celtic connections' gyda'n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon.
Darllen mwy
Health Technology Wales Open Topic Call

Mawrth 2019

Agor Galwad Pwnc i wella gofal yng Nghymru

Rydym wedi agor Galwad Pwnc ar Ddydd Gŵyl Dewi, ac rydym yn gofyn ichi awgrymu technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau…
Darllen mwy
A graphic of a family

Chwefror 2019

FIDEO: Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein fideo newydd sbon ‘Amdanom ni’, sef animeiddiad sy’n egluro pwy ydyn ni, beth ydyn ni’n…
Darllen mwy
Health workshops logo

Chwefror 2019

Technoleg Iechyd Cymru i gynnal weithdai

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cydweithio gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (HGBC) er mwyn eich cyflwyno i gysyniadau a…
Darllen mwy
Health Technology Wales Impact Report 2018

Ionawr 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi ei Adroddiad Effaith cyntaf erioed!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi Adroddiad Effaith cyntaf Technoleg Iechyd Cymru a wedi drych yn ôl ar ein cyflawniadau…
Darllen mwy

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.