Skip to content

Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

An animation that shows six people from different backgrounds

Rhagfyr 2020

Chwarterol HTW: Rhagfyr 2020

Yn trydydd HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.
Darllen mwyspan am Chwarterol HTW: Rhagfyr 2020 dyddiad erthygl Rhagfyr 2020
A portrait of Susan Myles, Director of HTW.

Tachwedd 2020

HTW yn ymuno’n swyddogol ag EUnetHTA

Derbyniodd Bwrdd Gweithredol EUnetHTA gais i ffurfioli ein haelodaeth ym mis Hydref, ac rydym bellach wedi cael ein croesawu’n swyddogol…
Darllen mwyspan am HTW yn ymuno’n swyddogol ag EUnetHTA dyddiad erthygl Tachwedd 2020
A graphic that says Guidance has been published

Hydref 2020

Y canllaw a gyhoeddwyd: Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost TAVI ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n…
Darllen mwyspan am Y canllaw a gyhoeddwyd: Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI) dyddiad erthygl Hydref 2020
A graphic that says Guidance has been published

Hydref 2020

Y canllaw a gyhoeddwyd: Profion canfod antigenau cyflym (RADT)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost RADT ar gyfer heintiau streptococol grŵp A i drin pobl sydd â…
Darllen mwyspan am Y canllaw a gyhoeddwyd: Profion canfod antigenau cyflym (RADT) dyddiad erthygl Hydref 2020
A graphic for the HTW bulletin 'Advice on Health Technologies'

Hydref 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Hydref 2020
A woman is climbing a ladder and using a VR headset to see an assortment of icons

Hydref 2020

Beth ydy gwerth cynnwys arbenigedd ymchwil yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd?

I gyd-fynd â lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW, fe ofynnom gwestiwn pwysig i unigolion dylanwadol yn ecosystem technoleg iechyd Cymru.
Darllen mwyspan am Beth ydy gwerth cynnwys arbenigedd ymchwil yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd? dyddiad erthygl Hydref 2020
A graphic of the logo for the HTW Scientific Advice Service

Hydref 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol newydd ar gyfer arloeswyr ym maes technoleg iechyd – HTW SAS

Rydym wedi lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW newydd, sef gwasanaeth ymgynghorol i gefnogi arloeswyr ym maes technoleg iechyd yng Nghymru…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol newydd ar gyfer arloeswyr ym maes technoleg iechyd – HTW SAS dyddiad erthygl Hydref 2020
A graphic for an event

Medi 2020

Hyfforddiant Technoleg Iechyd Cymru yn dychwelyd mewn fformat rhithwir

Bydd Economeg Iechyd (EI) 101 ac Asesiad Technoleg Iechyd (ATI) 101 yn cael eu cyflwyno fel gweminarau fel rhan o'r…
Darllen mwyspan am Hyfforddiant Technoleg Iechyd Cymru yn dychwelyd mewn fformat rhithwir dyddiad erthygl Medi 2020
A virtual reality headset is put on a person's head

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation

Fel rhan o gynllun peilot Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriad gennym gyda chwmni a ofynnodd am asesiad,…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation dyddiad erthygl Medi 2020
A graphic with a

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan

Rydym wedi treialu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW gyda charfan o Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan, sef grŵp o syniadau arloesol wedi’u…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan dyddiad erthygl Medi 2020
A graphic showing a play icon, map of Wales and people looking on

Medi 2020

Chwarterol HTW: Medi 2020

Ail rifyn HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.
Darllen mwyspan am Chwarterol HTW: Medi 2020 dyddiad erthygl Medi 2020
An image of a desk with a computer, phone and notepad.

Awst 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Awst 2020
A keyboard lights up

Gorffennaf 2020

Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA

Fe wnaethom ymateb i alwad gan INAHTA, ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol i roi cyngor lefel uchel ar nodweddion…
Darllen mwyspan am Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA dyddiad erthygl Gorffennaf 2020
A woman sits at a desk and reads from a laptop screen

Gorffennaf 2020

INAHTA yn lansio cronfa ddata ryngwladol newydd

Mae'r gronfa ddata yn cynnwys bron i 17,000 cofnod o adroddiadau Asesu Technoleg Iechyd (HTA) gan fwy na 120 o…
Darllen mwyspan am INAHTA yn lansio cronfa ddata ryngwladol newydd dyddiad erthygl Gorffennaf 2020
Sir Mansel Aylward and Professor Peter Groves sit at a table after having signed a memorandum of understanding.

Gorffennaf 2020

Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addunedu i gydweithio’n strategol

Mae’r ddau sefydliad wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technoleg er mwyn rhoi’r budd gorau…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addunedu i gydweithio’n strategol dyddiad erthygl Gorffennaf 2020
A syringe appears from the left of the image

Gorffennaf 2020

SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid

Mae’n bleser gan Ganolfan Ragoriaeth SBRI gyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid, ar y cyd â Llywodraeth…
Darllen mwyspan am SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid dyddiad erthygl Gorffennaf 2020
A graphic for HTW's COVID-19 work

Gorffennaf 2020

Technoleg Iechyd Cymru i ailgychwyn cyfarfodydd Panel Arfarnu a’r broses cyhoeddi Canllawiau

Wrth i’r systemau iechyd a gofal ddechrau dychwelyd i weithgareddau arferol, bydd Technoleg Iechyd Cymru yn ailgychwyn ein cyfarfodydd Panel…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru i ailgychwyn cyfarfodydd Panel Arfarnu a’r broses cyhoeddi Canllawiau dyddiad erthygl Gorffennaf 2020
A graphic for a case study that shows a magnifying glass

Gorffennaf 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro dyddiad erthygl Gorffennaf 2020
A collage of HTW stakeholders

Mehefin 2020

GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud

Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o'n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am Technoleg Iechyd Cymru ac…
Darllen mwyspan am GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud dyddiad erthygl Mehefin 2020
A graphic with HTW branding and an identification icon

Mehefin 2020

Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer

Fe wnaethom lunio Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) ar therapi plasma ymadfer ar gyfer pobl sydd â COVID-19, a oedd yn…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer dyddiad erthygl Mehefin 2020
A person signs paperwork.

Mehefin 2020

Technoleg Iechyd Cymru ac AWTTC yn llofnodi cynghrair strategol

Mae'r ddau sefydliad wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, a byddant yn rhannu’r buddiannau cyffredin drwy feithrin cysylltiadau agosach a dysgu o…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru ac AWTTC yn llofnodi cynghrair strategol dyddiad erthygl Mehefin 2020
An advert for a competition ran by DHEW

Mai 2020

Cystadleuaeth am £150,000 am atebion digidol i COVID-19 – ar agor nawr!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cystadleuaeth newydd ar gyfer datrysiadau digidol i helpu i frwydro yn erbyn Covid-19. Mae'r arian…
Darllen mwyspan am Cystadleuaeth am £150,000 am atebion digidol i COVID-19 – ar agor nawr! dyddiad erthygl Mai 2020
Two people sit next to each other at a desk

Mai 2020

Dyfarnu £2.8 miliwn i Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR)

Mae’r cyllido yn rhan o fuddsoddiad gwerth £44 miliwn gan Lywodraeth Cymru ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Gyda…
Darllen mwyspan am Dyfarnu £2.8 miliwn i Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR) dyddiad erthygl Mai 2020
A graphic

Mai 2020

Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19

Un o dasgau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn ymateb i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) oedd creu ‘crynodeb o…
Darllen mwyspan am Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19 dyddiad erthygl Mai 2020
A graphic for HTW's COVID-19 work

Ebrill 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi adolygiad o dystiolaeth ar ddiagnosio COVID-19

Mae'r adolygiad hwn yn gosod y cyd-destun ar gyfer y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, ac ym meysydd…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi adolygiad o dystiolaeth ar ddiagnosio COVID-19 dyddiad erthygl Ebrill 2020
A graphic for a case study that shows a magnifying glass

Ebrill 2020

Astudiaeth achos: Adroddiadau COVID-19 HTW

Ers i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) ddechrau cael eu cadarnhau yn y Deyrnas Unedig, mae Technoleg (HTW) wedi bod…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Adroddiadau COVID-19 HTW dyddiad erthygl Ebrill 2020
A graphic for HTW's COVID-19 work

Ebrill 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â grwpiau allweddol Llywodraeth Cymru sy’n ymateb i COVID-19

Rydym wedi ymuno â chonsortiwm o randdeiliaid o dan arweiniad Llywodraeth Cymru i gyflenwi cynllun cenedlaethol ar gyfer profi am…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â grwpiau allweddol Llywodraeth Cymru sy’n ymateb i COVID-19 dyddiad erthygl Ebrill 2020
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cynnig cymorth ymchwil mewn ymateb i COVID-19

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi'r ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn cynnig cymorth ymchwil mewn ymateb i COVID-19 dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE

Ym mis Mawrth gwnaethom drefnu a chynnal gweithdy gyda’r teitl ‘NICE Guidance: from on the website to on the ground.’…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2020

Datganiad wedi’i ddiweddaru: Clefyd coronafeirws (COVID-19)

Yng ngoleuni'r achosion COVID-19 presennol, rydym wedi bod yn adolygu'r cyfarfodydd sydd wedi cael eu trefnu i gefnogi prosesau arfarnu…
Darllen mwyspan am Datganiad wedi’i ddiweddaru: Clefyd coronafeirws (COVID-19) dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: FreeStyle Libre

Gwnaethom werthuso tystiolaeth ar y system monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer diabetes, mewn ymateb i FreeStyle Libre yn…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: FreeStyle Libre dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2020

Datganiad: Coronafeirws (COVID-19)

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn ymwybodol o'r sefyllfa o ran y clefyd coronafeirws newydd (COVID-19).
Darllen mwyspan am Datganiad: Coronafeirws (COVID-19) dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Cysoni HTA

Yn 2018 nododd aelodau’r Rhwydwaith Rhyngwladol Asiantaethau ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA) ‘bynciau pwysig’ oedd angen datganiad sefyllfa arnynt…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Cysoni HTA dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Telefonitro rheolydd calon ar gyfer methiant y galon

Gofynnodd Rhwydwaith Cardiaidd Cymru am arfarniad ar delefonitro (monitro o bell) rheolydd calon ar gyfer rheoli methiant y galon.
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Telefonitro rheolydd calon ar gyfer methiant y galon dyddiad erthygl Mawrth 2020
Two representatives from HTW and NICE sign a strategic alliance

Mawrth 2020

Technoleg Iechyd Cymru a NICE yn cyhoeddi cydweithrediad strategol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), wedi ymrwymo'n ffurfiol i weithio…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru a NICE yn cyhoeddi cydweithrediad strategol dyddiad erthygl Mawrth 2020
An image of a desk with a computer, phone and notepad.

Chwefror 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio dau e-gyhoeddiad newydd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi dau e-gyhoeddiad newydd a fydd yn rhoi newyddion rheolaidd i chi am HTW a’r wybodaeth ddiweddaraf…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn lansio dau e-gyhoeddiad newydd dyddiad erthygl Chwefror 2020
Pages from a paper published by Health Technology Wales

Chwefror 2020

Cyhoeddi adroddiad: Datblygu Swyddogaeth Archwilio HTW i Asesu Mabwysiadu Canllawiau ar draws Cymru

Mae hwn yn gam pwysig dros ben o ran lledaenu datblygiadau technolegol arloesol, ac mae wedi arwain at broses y…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi adroddiad: Datblygu Swyddogaeth Archwilio HTW i Asesu Mabwysiadu Canllawiau ar draws Cymru dyddiad erthygl Chwefror 2020
A graphic with icons to represent a case study

Chwefror 2020

Astudiaeth achos: Monitro Glwcos yn Barhaus

Gwnaethom arfarnu tystiolaeth ar effeithiolrwydd defnyddio monitro glwcos yn barhaus er mwyn helpu menywod beichiog sydd â diabetes math 1…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Monitro Glwcos yn Barhaus dyddiad erthygl Chwefror 2020
A graphic for the Tomorrow's Health conference

Chwefror 2020

Ymunwch â Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd Iechyd Yfory

Disgwylir i fwy na 500 o gynrychiolwyr fod yn bresennol, a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd…
Darllen mwyspan am Ymunwch â Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd Iechyd Yfory dyddiad erthygl Chwefror 2020
A graphic for the HTW Impact Report 2019

Chwefror 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn creu effaith yn 2019

Drwy gydol 2019, cynigiwyd mwy na 65 o bynciau technoleg i ni eu harfarnu. Denodd cysylltiadau traws-sectoraidd cryf y cynigion…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn creu effaith yn 2019 dyddiad erthygl Chwefror 2020
Matthew Prettyjohns from Health Technology Wales gives a talk.

Chwefror 2020

Technoleg Iechyd Cymru i gynghori bwrdd cenedlaethol PET-CT

Rydym wedi ymuno â gweithgor cenedlaethol ar Domograffeg Gollwng Positronau – sganiau Tomograffeg Gyfrifiadurol (PET-CT).
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru i gynghori bwrdd cenedlaethol PET-CT dyddiad erthygl Chwefror 2020
The image shows the logos of Health Technology Wales and Accelerate, in front of the Life Sciences Hub Wales.

Ionawr 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â’r tîm amlddisgyblaethol Accelerate

Rydym wedi ymuno â chyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol Accelerate, y cydweithrediad arloesol i helpu i droi syniadau arloesol yn dechnolegau, cynnyrch…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â’r tîm amlddisgyblaethol Accelerate dyddiad erthygl Ionawr 2020
A collage of new team members.

Ionawr 2020

Mae ein tîm wedi tyfu! Dyma’r aelodau newydd o’n tîm!

Mae'n golygu bod gennym 20 aelod o staff erbyn hyn, gyda 17 o Weithwyr Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE), ac…
Darllen mwyspan am Mae ein tîm wedi tyfu! Dyma’r aelodau newydd o’n tîm! dyddiad erthygl Ionawr 2020
Our Chair Professor Peter Groves delivers a presentation.

Ionawr 2020

Diwydiannau yn ymgysylltu â Thechnoleg Iechyd Cymru ar ddechrau 2020

Fe ddechreuom 2020 drwy annog diwydiannau i gydweithio â ni yn ein gwaith i gynyddu mynediad at dechnolegau iechyd nad…
Darllen mwyspan am Diwydiannau yn ymgysylltu â Thechnoleg Iechyd Cymru ar ddechrau 2020 dyddiad erthygl Ionawr 2020

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru.Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.