Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Rhagfyr 2021

DYFAIS SY’N NEWID BYWYD I BOBL Â DIABETES YN CAEL GOLAU GWYRDD GAN ARBENIGWYR TECHNOLEG IECHYD CYMRU

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi argymell bod dyfais sy’n newid bywydau pobl â diabetes yn cael ei defnyddio fel mater…
Darllen mwy

Tachwedd 2021

Rhaglen gymorth i ofalwyr pobl â dementia yn cael ei hargymell i’w defnyddio yng Nghymru

Mae rhaglen cymorth seicolegol sydd â’r nod o leihau iselder ymhlith gofalwyr cleifion dementia wedi cael ei hargymell i gael…
Darllen mwy

Tachwedd 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Heddiw, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion…
Darllen mwy
A woman is climbing a ladder and using a VR headset to see an assortment of icons

Tachwedd 2021

8 mater allweddol y mae Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru wedi’u hadolygu hyd yma

Fis Mawrth 2021, gosodwyd tasg i Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (WCEC) adolygu cyfoeth y dystiolaeth ymchwil COVID-19 sydd ar gael i wneud…
Darllen mwy

Tachwedd 2021

Penodi arbenigwr gofal cymdeithasol fel Cadeirydd y Fforwm Rhanddeiliaid

Mae arbenigwr ym maes gofal cymdeithasol wedi cael ei benodi gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) fel Cadeirydd ei Fforwm Rhanddeiliaid…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Hydref 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn cydweithio gyda sefydliadau rhyngwladol i ysgrifennu datganiad sefyllfa ynghylch cynnwys cleifion

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi ymuno ag asiantaethau asesu technoleg iechyd ar draws y byd i ysgrifennu datganiad sefyllfa…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Hydref 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn ennill gwobr fyd-eang

Mae gwobr fyd-eang, fawreddog wedi cael ei dyfarnu i Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am ei dull o werthuso effaith ymchwil…
Darllen mwy

Hydref 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy
A graphic with icons that represent HTW's identification, appraisal and adoption functions.

Medi 2021

Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: Estyn ei ddeiliadaeth

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod deiliadaeth ein Cadeirydd, yr Athro Peter Groves, wedi cael ei hymestyn gan y Gweinidog dros…
Darllen mwy
Health Technology Wales are hiring.

Gorffennaf 2021

Swydd Wag: Uwch Reolwr Rhaglen

Rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Rhaglen creadigol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm amlddisgyblaethol, i wneud yn siŵr bod…
Darllen mwy
HTW Annual Report graphic

Gorffennaf 2021

Cyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25

Mae'n bleser gennym gyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25, sydd wedi cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â'n rhanddeiliaid allweddol, ac sydd…
Darllen mwy
Health Technology Wales are hiring.

Gorffennaf 2021

Swydd Wag: Economegydd Iechyd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Economegydd Iechyd brwdfrydig ymuno â'n tîm cynyddol yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wrth i…
Darllen mwy

Gorffennaf 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis.
Darllen mwy

Gorffennaf 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Mai 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl.
Darllen mwy

Mai 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Croesgysylltu ar y gornbilen (CXL)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr…
Darllen mwy
Ebrill 2021 Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Ebrill 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ebrill 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am awgrymiadau ar gyfer technolegau arloesol sy’n trawsnewid gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am syniadau gan bobl ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2021

Technoleg Iechyd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae'n golygu y bydd y corff Asesu Technoleg Iechyd (HTA) cenedlaethol yn darparu arbenigedd ym maes ymchwil, a mewnbwn i'r…
Darllen mwy
HTW Annual Report graphic

Mawrth 2021

Cynllun Strategol HTW – Ymgynghoriad rhanddeiliaid

Rydym yn edrych am farn rhanddeiliaid allanol ar gynnwys a chyfeiriad ein strategaeth. Rydym yn eich gwahodd i roi eich…
Darllen mwy
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Chwefror 2021

Gweminar: Technolegau a phynciau

Yn rhan dau, mae grwpiau a sefydliadau cleifion yn cael eu gwahodd i archwilio'r syniad o dechnoleg iechyd, a sut…
Darllen mwy
A graphic for the HTW bulletin 'Advice on Health Technologies'

Ionawr 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y…
Darllen mwy
A graphic that shows portraits of HTW's leadership and pages from a report

Ionawr 2021

Pwysigrwydd gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol

Yn eu rhagymadrodd i’r adroddiad, mae’r Athro Peter Groves, Cadeirydd HTW, a Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW, yn rhannu eu…
Darllen mwy
A graphic that shows pages from a report

Ionawr 2021

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol HTW 2020

Mae’r adroddiad 40 tudalen yn archwilio’r meysydd rydym wedi bod yn gweithio arnynt dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn myfyrio…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Ionawr 2021

Atal proses arfarnu HTW dros dro

Yn anffodus, rydym wedi penderfynu atal dros dro ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddiad Canllaw cenedlaethol newydd hyd nes yr…
Darllen mwy

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.