Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Medi 2023

Arweinwyr blaenllaw ym maes gofal iechyd a thechnoleg yn ymuno â Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rydym wedi penodi tri arweinydd nodedig o bob rhan o’r maes gofal iechyd a thechnoleg i ymuno â’n Bwrdd. Mae…
Darllen mwy

Medi 2023

Bydd cleifion yn cael mynediad cyflymach at dechnolegau meddygol arloesol trwy lwybr newydd

Lansiwyd y cynllun peilot Llwybr Mynediad at Ddyfeisiau Arloesol (IDAP) heddiw gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW), yr Adran Iechyd a…
Darllen mwy

Medi 2023

Lansio apêl am dechnolegau i gefnogi adferiad COVID-19 GIG Cymru

Mae apêl am syniadau am dechnolegau a allai gefnogi proses adfer COVID-19 GIG Cymru wedi cael ei lansio gan Technoleg…
Darllen mwy
Image of a globe showing a world map

Medi 2023

Cydweithredu rhyngwladol mewn perthynas ag Asesu Technoleg Iechyd yn ehangu

Bydd cydweithredu rhyngwladol rhwng NICE a phum corff asesu technoleg iechyd o bob rhan o'r DU, Awstralia a Chanada yn…
Darllen mwy

Awst 2023

Adroddiad Archwilio Mabwysiadu Diweddaraf yn datgelu effaith canllawiau HTW

Mae ymwybyddiaeth o ganllawiau HTW yn uchel, ac mae'n cael effaith ar draws Cymru yn ôl Adroddiad Archwilio Mabwysiadu diweddaraf…
Darllen mwy

Gorffennaf 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Gorffennaf 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ddiffibrilwyr cardioverter gwisgadwy ar gyfer pobl sydd mewn perygl o farwolaeth cardiaidd sydyn

Gall pobl yng Nghymru sydd mewn perygl o’u calon yn stopio’n sydyn, gael eu gosod â diffibrilwyr y gellir eu…
Darllen mwy

Mehefin 2023

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2022/23

Rydym yn falch o gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol 2022/23, sy'n tynnu sylw at ein cyflawniadau diweddaraf o ran gwella iechyd…
Darllen mwy

Ebrill 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Gwyliwch ein fideo astudiaeth achos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein fideo astudio achos diweddaraf, sy’n disgrifio ein harfarniad o’r ddyfais monitro glwcos FreeStyle Libre,…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 – Galwad Pwnc Agored

r Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi lansio galwad pwnc agored i ddod o hyd i…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Cefnogi datblygu Canllaw Technoleg Iechyd Cymru ar y Broses Arfarnu

Rydym wedi cynhyrchu Canllaw drafft ar y Broses Arfarnu, sy’n ceisio esbonio ein proses o arfarnu technoleg iechyd yn glir i…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ffotobiofodyliad

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar ffotobiofodyliad ar gyfer atal a thrin mwcositis geneuol a dermatitis sy’n gysylltiedig…
Darllen mwy

Chwefror 2023

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos sut mae Cymru’n sbarduno gweledigaeth y DU ar gyfer gwyddorau bywyd

Tynnwyd sylw at bwysigrwydd Cymru i sector gwyddorau bywyd y DU mewn dwy set o ffigurau diweddar sy’n dangos perfformiad…
Darllen mwy
An animation that shows six people from different backgrounds

Chwefror 2023

Partneriaeth rhwng HTW a Bevan Commission wedi’i hadnewyddu

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a Chomisiwn Bevan wedi adnewyddu eu partneriaeth, gan addo gweithio mewn partneriaeth i wella iechyd…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Chwefror 2023

Penodi HTW fel Partner Cydweithredol y Ganolfan Dystiolaeth i gynnal ymchwil hanfodol i heriau iechyd a gofal cymdeithasol

Bydd HTW yn un o Bartneriaid Cydweithio Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru newydd, sydd yn cael ei hariannu…
Darllen mwy

Chwefror 2023

Penodi Dirprwy Gadeirydd newydd ar gyfer Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi penodiad Dirprwy Gadeirydd Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru. Mae Dr Andrew Champion, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwerthuso Tystiolaeth…
Darllen mwy

Chwefror 2023

Lansio ymgyrch i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal i helpu i wella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi lansio galwad pwnc agored i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal anfeddygol a…
Darllen mwy
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Chwefror 2023

Hwb Gwyddorau Bywyd yn lansio arolwg rhanddeiliaid

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd wedi lansio ei arolwg rhanddeiliaid yn 2023, lle bydd yn annog adborth gan gydweithwyr yn y…
Darllen mwy

Ionawr 2023

Adolygiad pum mlynedd ar gynnydd yn tynnu sylw at y rhagolygon ar gyfer datblygu yn y dyfodol

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cyhoeddi ei adroddiad adolygu pum mlynedd sy’n tynnu sylw at ei…
Darllen mwy

Ionawr 2023

Cannllawiau a gyhoeddwyd ar therapi tynnu sylw rhithwironedd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio ymyriadau realiti rhithwir ar gyfer rheoli poen yn ystod triniaethau meddygol.…
Darllen mwy

Ionawr 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ionawr 2023

HTW a NICE yn addo parhau phartneriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn falch o gyhoeddi eu bod…
Darllen mwy

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.