Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn i bobl a nodwyd fel rhai sydd ddim angen gwasanaeth mor frys, ac a allai gael eu cyfeirio at lwybrau gofal amgen.

January 2023

Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau

January 2023

Wardiau rhithwir i ddarparu gofal mewn lleoliadau cymunedol.

December 2022

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Ion 2023

Adolygiad pum mlynedd ar gynnydd yn tynnu sylw at y rhagolygon ar gyfer datblygu yn y dyfodol

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cyhoeddi ei adroddiad adolygu pum mlynedd sy'n tynnu sylw at ei gynnydd cryf a'i rhagolygon ardderchog ar gyfer datblygu yn y dyfodol.

Newyddion

Ion 2023

Cannllawiau a gyhoeddwyd ar therapi tynnu sylw rhithwironedd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio ymyriadau realiti rhithwir ar gyfer rheoli poen yn ystod triniaethau meddygol. Realiti Rhithwir ydy efelychiad sydd yn cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadur, o amgylchedd y gellir ei arddangos trwy set ben neu sbectol. 

Newyddion

Ion 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Hydref - Rhagfyr 2022.