Skip to content

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru.Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Datblygiad diweddaraf

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Floseal i drin epistaxis

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw cenedlaethol newydd ar ddefnyddio matrics gwaedataliol gelatin-thrombin Floseal i drin gwaedlifau trwyn acíwt.
Darllen mwy am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Floseal i drin epistaxis

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2023/24

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2023/24. Yn ystod 2023/24, cyhoeddwyd 11 darn newydd o ganllawiau…
Darllen mwy am Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2023/24

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd