Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Triniaeth therapi ocsigen i drin clwyfau sydd ddim yn gwella

November 2022

Achludiad atodyn atrïaidd chwith mewn cleifion â ffibriliad atrïaidd

October 2022

Profion genetig ar gyfer gofal canser y prostad.

October 2022

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Rhag 2022

Cyhoeddi canllawiau ar driniaeth ar gyfer wlserau traed diabetig

Mae triniaeth ar gyfer pobl sydd ag wlserau traed oherwydd diabetes wedi cael ei argymell i’w defnyddio’n rheolaidd yng Nghymru gan Dechnoleg Iechyd Cymru. Mae therapi ocsigen argroenol parhaus yn cael ei ddefnyddio i drin pobl sydd ag wlserau traed cronig a chymhleth oherwydd diabetes sydd ddim yn gwella – y rheswm unigol mwyaf pam mae pobl sydd â diabetes yn cael eu derbyn i’r ysbyty.

Newyddion

Tach 2022

Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at effaith cefnogi partneriaid yn GIG Cymru, mewn gofal cymdeithasol ac yn y diwydiant

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol, sy’n tynnu sylw at sut mae’n cyflymu’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu atebion arloesol i wella canlyniadau iechyd a lles economaidd yng Nghymru.

Newyddion

Hyd 2022

Mae HTW ac AWTTC yn adnewyddu memorandwm cyd-ddealltwriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTCC) wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan addo parhau i gefnogi gwaith ei gilydd.