Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Biopsïau laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol pan fod ameuhaeth o ddysplasia/canser y pen a'r gwddf

July 2022

Systemau monitro gwelyau i atal cwympiadau ac anafiadau briwiau pwyso mewn cartrefi gofal.

July 2022

Therapi PDM ar gyfer atal a thrin mwcositis geneuol a dermatitis sy'n gysylltiedig â thriniaeth canser sy’n defnyddio ymbelydredd.

July 2022

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Gorff 2022

Canllawiau wedi’u cyhoeddi – Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar fiopsi laryngaidd ar gyfer pobl yr amheuir bod ganddynt ganser y pen a'r gwddf mewn lleoliadau cleifion allanol Mae biopsi laryngaidd yn defnyddio offeryn bach i dynnu sampl o gelloedd o'r laryncs, fel y gellir ei archwilio am arwyddion o ganser.

Newyddion

Gorff 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ebrill a mis Mehifin 2022. 

Newyddion

Gorff 2022

Lansio apêl am atebion digidol i ddatrys heriau iechyd a gofal yng Nghymru

Rydym wedi dechrau chwilio am atebion digidol i'r heriau mwyaf sy'n wynebu sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru heddiw. Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi lansio galwad pwnc agored digidol mewn ymgais i ddod o hyd i’r technolegau iechyd digidol mawr nesaf i Gymru.