Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Darganfod y tebygolrwydd o’r risg o fethiant y galon heb weld rhywun mewn person

January 2022

Systemau rheoli gwaed electronig ar gyfer trallwysiadau gwaed; Bloodtrack

January 2022

Laryngosgopau fideo i'w defnyddio i ddarparu gofal cyn mynd i’r ysbyty

January 2022

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Ion 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio chwiliad am syniadau a allai drawsnewid gofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi dechrau chwiliad am dechnoleg sydd â’r potensial i drawsnewid sector gofal cymdeithasol Cymru. Mae wedi lansio galwad yn gofyn i dechnolegau a fodelau o ofal a chymorth sy’n cynnig buddion i’r rheini sy’n defnyddio gofal cymdeithasol gael eu hatgyfeirio i gael eu hasesu. Mae Technoleg Iechyd Cymru, sy’n arfarnu tystiolaeth ac yn cynhyrchu canllawiau cenedlaethol i lywio mabwysiadu technolegau o fewn systemau gofal Cymru, yn gwahodd pobl sy’n crychu gofal cymdeithasol, gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol, ymchwilwyr, datblygwyr technolegau ac aelodau o’r cyhoedd i gyflwyno eu syniadau. Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 25 Chwefror 2022.

Newyddion

Ion 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Gorffennaf a Hydref mis Rhagfyr 2021.

Newyddion

Ion 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru cynllun gweithredu ar ofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu, sy'n nodi sut i addasu ei brosesau ar gyfer y sector gofal cymdeithasol. Mae'r cynllun wedi cael ei greu yn sgîl lansio partneriaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, a sefydlwyd gyda'r nod o rannu arbenigedd ynghylch sut y gall HTW ymgysylltu'n well â'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, a sicrhau bod ei ddulliau'n ateb anghenion y sector.