Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

CXB (Contact X-ray Brachytherapy) i drin canser y rectwm cam cynnar

April 2023

Uwchsain â chymorth Deallusrwydd Busnes ar gyfer thrombosis gwythïen ddofn

March 2023

Offer canfod ystumiau digidol o bell ar gyfer anaf orthopedig neu lawdriniaeth

March 2023

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Ebr 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ionawr – Mawrth 2023 2022.

Astudiaeth Achos

Maw 2023

Gwyliwch ein fideo astudiaeth achos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein fideo astudio achos diweddaraf, sy'n disgrifio ein harfarniad o’r ddyfais monitro glwcos FreeStyle Libre, a sut y gallai hyn newid bywydau pobl sy'n byw â diabetes yng Nghymru.

Newyddion

Maw 2023

Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 – Galwad Pwnc Agored 

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi lansio galwad pwnc agored i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal anfeddygol a allai gefnogi iechyd menywod. Mae'n gwahodd gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, datblygwyr technoleg ac aelodau'r cyhoedd i gyflwyno eu syniadau.