Beth yw PPI?

Mae cynnwys y cleifion a’r cyhoedd – neu PPI – yn rhan bwysig o ddeall sut y gall technolegau iechyd a modelau gofal a chymorth ddylanwadu ar fywydau pobl ac effeithio arnynt. Mae hyn yn golygu dysgu’n uniongyrchol gan gleifion, unigolion a’u teuluoedd a’r sefydliadau sy’n eu cynrychioli. Gallwch ddysgu mwy am ddulliau HTW o gymryd rhan mewn PPI, beth mae PPI yn ei olygu, a sut y gallwch gymryd rhan, drwy edrych ar ein hanimeiddiad a’n hadnoddau PPI.

 

Gallwch ddarganfod mwy drwy edrych ar ein fideo animeiddio PPI.

I gysylltu, anfonwch e-bost at ein Rheolwr PPI, Alice Evans: Alice.Evans8@wales.nhs.uk

Ein hadnoddau PPI

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi creu adnoddau PPI i egluro sut mae’r broses PPI yn gweithio.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i gael gwybod mwy:

Ffurflen ar gyfer cyflwyno gwybodaeth Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd

Adnodd chwilio sefydliadau cleifion a gofalwyr

Canllaw i Gyfraniadau Grŵp Cleifion/Gofalwyr

Dulliau PPI

Templed y grŵp ffocws