Archwilio Mabwysiadu

Mae mabwysiadu canllawiau HTW yn allweddol i sicrhau bod technolegau a modelau gofal a chymorth ar sail tystiolaeth yn cael eu defnyddio, a bod eu buddion disgwyliedig yn cael eu gwireddu i bobl yng Nghymru.

 

Ar ben hynny, mae canllawiau HTW yn sicrhau y gall partneriaid yn y diwydiant fod yn hapus eu byd, os ydyn nhw wedi cynnwys tystiolaeth ar gyfer eu cynhyrchion a’u gwasanaethau yn eu datblygiad ac wedi dangos eu gwerth, y bydd y datblygiadau arloesol hyn ar gael yn y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

 

Felly, mae’n hanfodol bod HTW yn gweithio i gefnogi mabwysiadu canllawiau ac archwiliadau i’r graddau y mae hyn wedi digwydd, i asesu effaith ein gwaith.