Bwletin Chwarterol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn cynhyrchu bwletin chwarterol i gefnogi penderfyniadau ar dechnolegau iechyd o fewn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru adroddiadau HTW a Chanllawiau ar dechnolegau iechyd sydd wedi’u cyhoeddi yn ystod y chwarter hwnnw. Mae hefyd yn cynnwys asesiadau technoleg diweddar a gynhaliwyd gan asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ar draws y DU, Iwerddon ac Ewrop.

Mae HTW yn cynhyrchu’r bwletin chwarterol mewn partneriaeth â Scottish Health Technologies Group (SHTG) a Awdurdod Gwybodaeth ac Ansawdd Iechyd (HIQA).

 

 

SHTG logo

 

Bwletinau Chwarterol HTW

Gellir darllen y bwletin chwarterol diweddaraf yma.

Bwletinau Chwarterol Golwg >