Newyddion

02 Gorffennaf, 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Rydym wedi cyhoeddi canllaw newydd sy’n cefnogi defnyddio endosgopi  â chymorth deallusrwydd artiffisial i ganfod canser y stumog a’r perfedd a briwiau cyn-ganseraidd.

Mae canser gastroberfeddol isaf (GI) yn digwydd yn y llwybr treulio isaf, sydd yn gallu cynnwys y colon, y rectwm a’r anws. Gellir ei ddiagnosio gan ddefnyddio gweithdrefn o’r enw endosgopi, lle mae tiwb tenau hir gyda chamera y tu mewn iddo yn cael ei basio mewn i’r corff, gan ganiatáu i endosgopydd wirio’r organau am arwyddion o ganser. Math o endosgopi yw colonosgopi sy’n archwilio’r colon cyfan.

Mae endosgopi â Chymorth Deallusrwydd Artiffisial yn defnyddio math o Ddeallusrwydd Artiffisial o’r enw CADEe  (computer aided detection), sydd wedi’i raglennu i ddod o hyd i arwyddion o ganser yn y llwybr gastroberfeddol isaf. Yn ystod y weithdrefn, mae’r system CADe yn creu bocs o amgylch unrhyw feysydd sy’n peri pryder, ac yn tynnu sylw’r endosgopydd at y rhain.

Yn ôl tystiolaeth a ganfuwyd yn ein hadolygiad, gall CADe wella’r broses o ganfod adenomas, polypau a briwiau danheddog  o’i gymharu â cholonosgopi safonol. Amcangyfrifir hefyd, bod y dechnoleg yn gost-effeithiol o’i gymharu â cholonosgopi safonol.

I ddarllen y canllaw yn llawn, cliciwch yma.