Newyddion

19 Rhagfyr, 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol (PAPS) yn rheolaidd i fonitro triniaeth pobl â methiant cronig y galon yng Nghymru.

Yn ôl canllaw HTW, mae tystiolaeth yn dangos bod defnyddio PAPS yn lleihau nifer y bobl sydd yn gorfod mynd i’r ysbyty ar gyfer methiant y galon, ac y gallai wella ansawdd bywyd pobl.

Mae’r synwyryddion, sydd yn mesur pwysedd llif y gwaed yn y rhydwelïau, yn cael eu rhoi yn rhydweli yr ysgyfaint chwith.

Mae darlleniadau yn cael eu cymryd o’r synhwyrydd gan glustog arbennig y mae’r person sydd yn cael ei drin yn gorwedd i lawr arno o leiaf unwaith y diwrnod.

Gall cynnydd mewn pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol fod yn arwydd o rybudd cynnar i bobl gael eu trin am fethiant cronig y galon.  Os gellir canfod y cynnydd hwn mewn pwysau, yna gellir cyflwyno neu addasu triniaeth i helpu i reoli’r cyflwr.

I ddarllen y canllaw yn llawn, cliciwch yma.