Newyddion

16 Ionawr, 2023

< BACK

Cannllawiau a gyhoeddwyd ar therapi tynnu sylw rhithwironedd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio ymyriadau realiti rhithwir ar gyfer rheoli poen yn ystod triniaethau meddygol.

Realiti Rhithwir ydy efelychiad sydd yn cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadur, o amgylchedd y gellir ei arddangos trwy set ben neu sbectol. 

Mae’r dechnoleg eisoes wedi cael ei defnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol i drin ffobias ac anhwylderau gorbryder.

Edrychodd HTW am dystiolaeth y gellir ei defnyddio i reoli poen yn ystod triniaethau meddygol.

Mae triniaethau meddygol a allai fod angen rheoli poen yn cynnwys gofalu am glwyfau, therapi corfforol ar gyfer llosgiadau, triniaeth ddeintyddol, cemotherapi a rhoi genedigaeth.

Er bod y dystiolaeth yn cefnogi’n rhannol y broses o ddefnyddio ymyriadau realiti rhithwir ar gyfer rheoli poen a phryder yn ystod triniaethau meddygol, mae canllaw HTW yn nodi nad oes digon o dystiolaeth i gefnogi defnyddio realiti rhithwir yn rheolaidd yng Nghymru.
I ddarllen y canllaw yn llawn, cliciwch yma.