Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Triniaeth therapi ocsigen i drin clwyfau sydd ddim yn gwella

November 2022

Profion genetig ar gyfer gofal canser y prostad.

TER

October 2022

Delweddu awtofflworoleuedd atodol ar annormaleddau mwcosaidd y geg i amlygu malaenedd/cynfalaenedd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, OralID

TER

October 2022

Emboleiddio’r rhydwelïau gliniog i leddfu poen hirdymor i oedolion ag osteoarthritis y pen-glin

TER

October 2022

Platfformau digidol i bobl hŷn i’w cefnogi i fyw yn annibynnol a rheoli eu hunain yn y cartref

TER

September 2022

Prawf arennau Minuteful i bobl sydd mewn perygl o glefyd cronig yr arennau

TER

September 2022

PNA (Processed or cadaveric nerve allografts) i drwsio toriadau i nerfau perifferol ar gyfer pobl sydd â difrod i’r nerfau perifferol

TER

September 2022

Cyseinedd Magnetig T2 i helpu i gael diagnosis cynnar o sepsis

TER

September 2022

RayPilot, dyfais olrhain electromagnetig amser real newydd, sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod radiotherapi i drin canser y prostad.

TER

September 2022

Monitro glwcos yn barhaus mewn amser real ar gyfer pobl sydd â diabetes math 1 a 2

TER

September 2022