Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL (Prawf Cell Tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL).

TER

Mawrth 2021

Ysgogiad trydanol ffaryngeal ar gyfer dysffagia niwrogenig.

TER

Mawrth 2021

Prawf pwynt gofal FebriDx ar gyfer haint anadlol acíwt mewn cleifion sy'n mynychu Adrannau Achosion Brys.

TER

Chwefror 2021

Thermocemotherapi a ysgogir gan radio-amledd ar gyfer trin canser y bledren nad yw’n ymledu i’r cyhyrau.

TER

Rhagfyr 2020

Profion canfod antigenau cyflym ar gyfer diagnosio heintiau streptococol grŵp A mewn fferyllfeydd cymunedol.

Hydref 2020

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol.

Hydref 2020

Canfod haemolysis adeg y gofal mewn samplau gwaed y gellir eu hystyried yn anaddas ar gyfer cael eu dadansoddi mewn labordy.

Hydref 2020

Profion PCR cyflym, cwbl awtomataidd (Idylla) i sgrinio ar gyfer statws mwtanol BRAF mewn pobl gyda melanoma.

TER

Hydref 2020

Profion PCR cyflym, cwbl awtomataidd (Idylla) i sgrinio ar gyfer statws mwtanol EGFR mewn canser yr ysgyfaint.

TER

Hydref 2020

Platfformau brysbennu digidol i’w defnyddio mewn lleoliadau argyfwng neu ofal brys.

TER

Medi 2020