Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Integreiddio esgyrn ar gyfer pobl â thrychiadau trawsforddwydol

TER

August 2022

Biopsïau laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol pan fod ameuhaeth o ddysplasia/canser y pen a'r gwddf

July 2022

Systemau monitro gwelyau i atal cwympiadau ac anafiadau briwiau pwyso mewn cartrefi gofal.

TER

July 2022

Therapi PDM ar gyfer atal a thrin mwcositis geneuol a dermatitis sy'n gysylltiedig â thriniaeth canser sy’n defnyddio ymbelydredd.

July 2022

Monitor cyfradd anadlol parhaus (RespiraSense) ar gyfer pobl sydd â nifer o gyflyrau anadlol.

TER

June 2022

Radiotherapi abladol stereotactig (SABR) i drin carcinoma celloedd yr arennnau

June 2022

Sgerbydau allanol y coesau wedi’u pweru i gefnogi'r system gyhyrysgerbydol mewn oedolion a phlant sydd â namau niwrolegol cymhleth, neu anafiadau i'r asgwrn cefn

TER

June 2022

Dyfeisiau therapiwtig rhyngweithiol (therapi doliau) mewn gofal dementia uwch

TER

June 2022

Monitro cleifion o bell (RPM) gyda'r system cydbwyso pen-gliniau â chymorth robotig ar gyfer pobl sy'n cael arthroplasti pen-glin llwyr.

TER

June 2022

Cais am dracio danfoniadau ar gyfer danfon presgripsiynau.

TER

June 2022