Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Biofarcwyr wrin i ganfod problemau iechyd yn gynnar yn y gymuned.

TER

Hydref 2018

System Parkinson’s KinetiGraph ar gyfer monitro symptomau mewn pobl sydd â chlefyd Parkinson’s.

TER

Hydref 2018

Digital Companions ar gyfer gwella iechyd a llesiant.

TER

Hydref 2018

Podiau gwybodaeth QR ar gyfer cyfathrebu’n ddigidol gyda chleifion.

TER

Hydref 2018

Technolegau ISTENT™ ar gyfer stent micro-ddargyfeirio trabeciwlaidd ar gyfer glawcoma ongl agored cronig.

TER

Hydref 2018

Peli gwasgu ar gyfer pobl sydd ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd.

TER

Medi 2018

Ap OurPath i reoli diabetes math 2

TER

Medi 2018

Monitro neu hunanreoli canser y prostad o bell drwy oruchwylio neu drefnu apwyntiadau dilynol.

TER

Mehefin 2018

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r costeffeithiolrwydd o gynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal i asesu a thrin sepsis mewn plant. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i Arfarnu’r Dystiolaeth.

Mehefin 2018

Mesur lactad hylif amniotig i ragfynegi’r ymateb i syntocinon mewn esgor araf.

TER

Mehefin 2018