Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

EHFRT (Extreme HypoFractionated Radiotherapy) ar gyfer canser y prostad lleol

May 2022

Ymyriadau lliwfesuriaeth i gefnogi pobl gyda straen gweledol

TER

April 2022

Therapi plasma ymadfer ar gyfer trin COVID-19

EAR

March 2022

CaRi-Heart ar gyfer mesur llid coronaidd wrth archwilio a rheoli clefyd y rhydwelïau coronaidd

TER

March 2022

Hunangymorth dan arweiniad a heb arweiniad ar gyfer anhwylder gorbryder cymdeithasol mewn plant, y glasoed ac oedolion

TER

February 2022

AmlSganAfu ar gyfer diagnosio a monitro clefyd yr afu brasterog nad yw’n gysylltiedig ag alcohol (NAFLD)

TER

February 2022

Symbyliad magnetig trawsgreuanol i drin iselder

February 2022

Ymyriadau dietegol carbohydrad isel ar gyfer pobl sydd â diabetes teip 2, fel rhan o raglen addysg strwythuredig

TER

February 2022

Niwropad ar gyfer sgrinio a chanfod arwyddion cynnar o niwropathi perifferol diabetig

TER

February 2022

Dinerfu arennol radio-amledd ar gyfer trin gorbwysedd ymwrthol.

TER

February 2022