Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Dyfeisiau cludadwy sy'n dadansoddi symudiadau mandiblaidd ar gyfer diagnosio apnoea cwsg ataliol

TER

January 2022

Llawdriniaeth sytoleihau gyda chemotherapi peritoneol ymwthiol hyperthermig yn ystod llawdriniaeth ar gyfer carsinomatosis peritoneol

TER

January 2022

Therapi ymbelydredd mewnol detholus ar gyfer canser metastatig y colon a’r rhefr

TER

January 2022

Mewnblaniadau clyw dargludo drwy esgyrn trawsgroenol gweithredol ar gyfer cyflyrau clyw cymhleth

TER

January 2022

Niwroddelweddu strwythurol i ddiagnosio dementia

TER

January 2022

Mewnblaniadau clyw gweithredol ar gyfer y glust ganol ar gyfer cyflyrau clyw cymhleth

TER

January 2022

Achludiad atodyn atrïaidd chwith mewn cleifion â ffibriliad atrïaidd

TER

January 2022

Darganfod y tebygolrwydd o’r risg o fethiant y galon heb weld rhywun mewn person

TER

January 2022

Orthoses ffabrig elastomerig deinamig i drin clefyd niwrogyhyrol a chyflyrau’r prif system nerfol

TER

November 2021

Ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START) i wella iechyd meddwl gofalwyr pobl sydd â dementia

November 2021