Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Darganfod y tebygolrwydd o’r risg o fethiant y galon heb weld rhywun mewn person

TER

January 2022

Orthoses ffabrig elastomerig deinamig i drin clefyd niwrogyhyrol a chyflyrau’r prif system nerfol

TER

November 2021

Ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START) i wella iechyd meddwl gofalwyr pobl sydd â dementia

November 2021

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

November 2021

Cymwysiadau (apiau) ffotograffiaeth glinigol ar ffonau clyfar i asesu ystum cleifion sy’n defnyddio cadeiriau olwyn.

October 2021

Cymwysiadau addysgol (apiau) i'w defnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol i helpu i godi ymwybyddiaeth o wlserau pwyso, a’u hatal a'u rheoli; Offload

October 2021

Darganfod y tebygolrwydd o’r risg o fethiant y galon heb weld rhywun mewn person

October 2021

Offer rhagfynegi risgiau genetig ar gyfer rhagfynegi clefyd cardiofasgwlaidd cynnar ac ar gyfer rhagfynegi achosion cardiofasgwlaidd rheolaidd.

TER

October 2021

Systemau treigl amser ar gyfer deori ac asesu embryonau wrth gynhyrchu â chymorth

TER

October 2021

Dyfais Wiresafe i atal dargadw’r wifren canllaw wrth osod cathetr gwythiennol canolog

TER

October 2021