Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Person typing on laptop

Medi 2023

FloSeal i drin epistaxis

Mae FloSeal yn feddyginiaeth sydd yn amsugno’n naturiol, y gellir ei defnyddio i drin epistaxis (gwaedlif o’r trwyn) os nad…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Offer a gynorthwyir gan ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer diagnosio canser y prostad yn defnyddio delweddau biopsi ar sleidiau.

Mae tua 90,000 o ddynion yn cael biopsi o’r prostad i gael diagnosis o ganser y prostad bob blwyddyn yn…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

MyDiabetesMyWay

MyDiabetesMyWay, adnodd digidol ar gyfer rheoli diabetes a darparu gwybodaeth amdano
Read more
Person typing on laptop

Ebrill 2023

CBX ynni isel (Contact X-ray Brachytherapy)

CXB (Contact X-ray Brachytherapy) i drin canser y rectwm cam cynnar
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

Offer rheoli clwyfau digidol

Offer digidol ar gyfer monitro a rheoli clwyfau.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen

Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen ar gyfer monitro triniaeth o fethiant cronig y galon.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion

Adnoddau asesu sy'n canolbwyntio ar atebion ar gyfer gwella’r gwaith o reoli a thrin pobl sydd â salwch meddwl difrifol…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS)

Mae’r Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS) yn ymyriadau tymor byr, dwys ar gyfer teuluoedd mewn argyfwng, lle…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Ymyriadau drwy adborth fideo

Ymyriadau drwy adborth fideo i wella’r cyfathrebu rhwng teuluoedd a chefnogi plant sydd mewn perygl
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2022

Dinerfu arennol radio-amledd

Dinerfu arennol radio-amledd ar gyfer trin gorbwysedd ymwrthol.
Read more