Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr ceratoconws

May 2021

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

May 2021

Profion canfod antigenau cyflym ar gyfer diagnosio heintiau streptococol grŵp A mewn fferyllfeydd cymunedol.

Hydref 2020

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol.

Hydref 2020

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd ar gyfer sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol sydd wedi’i drin yn flaenorol.

Awst 2020

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr ar gyfer gwerthuso a thrin anhwylderau pancreatig bustl yr afu.

Mawrth 2020

Cyfnerthu’r nerfau ocsipwt ar gyfer trin cur pen clwstwr cronig anhydrin yn feddygol.

Rhagfyr 2019

Prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau.

Rhagfyr 2019

Profion ymarfer cardiopwlmonari cyn llawdriniaeth ar gyfer pobl y bwriedir cynnal llawdriniaeth abdomenol fawr arnynt.

November 2019

Systemau monitro glwcos yn barhaus er mwyn rheoli diabetes mewn menywod beichiog.

Hydref 2019