Skip to content

Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Mawrth 2023

Gwyliwch ein fideo astudiaeth achos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein fideo astudio achos diweddaraf, sy’n disgrifio ein harfarniad o’r ddyfais monitro glwcos FreeStyle Libre,…
Darllen mwyspan am Gwyliwch ein fideo astudiaeth achos dyddiad erthygl Mawrth 2023
A virtual reality headset is put on a person's head

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation

Fel rhan o gynllun peilot Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriad gennym gyda chwmni a ofynnodd am asesiad,…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation dyddiad erthygl Medi 2020
A graphic with a

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan

Rydym wedi treialu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW gyda charfan o Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan, sef grŵp o syniadau arloesol wedi’u…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan dyddiad erthygl Medi 2020
A graphic for a case study that shows a magnifying glass

Gorffennaf 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro dyddiad erthygl Gorffennaf 2020
A graphic with HTW branding and an identification icon

Mehefin 2020

Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer

Fe wnaethom lunio Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) ar therapi plasma ymadfer ar gyfer pobl sydd â COVID-19, a oedd yn…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer dyddiad erthygl Mehefin 2020
A graphic

Mai 2020

Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19

Un o dasgau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn ymateb i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) oedd creu ‘crynodeb o…
Darllen mwyspan am Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19 dyddiad erthygl Mai 2020
A graphic for a case study that shows a magnifying glass

Ebrill 2020

Astudiaeth achos: Adroddiadau COVID-19 HTW

Ers i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) ddechrau cael eu cadarnhau yn y Deyrnas Unedig, mae Technoleg (HTW) wedi bod…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Adroddiadau COVID-19 HTW dyddiad erthygl Ebrill 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE

Ym mis Mawrth gwnaethom drefnu a chynnal gweithdy gyda’r teitl ‘NICE Guidance: from on the website to on the ground.’…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: FreeStyle Libre

Gwnaethom werthuso tystiolaeth ar y system monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer diabetes, mewn ymateb i FreeStyle Libre yn…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: FreeStyle Libre dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Cysoni HTA

Yn 2018 nododd aelodau’r Rhwydwaith Rhyngwladol Asiantaethau ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA) ‘bynciau pwysig’ oedd angen datganiad sefyllfa arnynt…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Cysoni HTA dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Telefonitro rheolydd calon ar gyfer methiant y galon

Gofynnodd Rhwydwaith Cardiaidd Cymru am arfarniad ar delefonitro (monitro o bell) rheolydd calon ar gyfer rheoli methiant y galon.
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Telefonitro rheolydd calon ar gyfer methiant y galon dyddiad erthygl Mawrth 2020
A graphic with icons to represent a case study

Chwefror 2020

Astudiaeth achos: Monitro Glwcos yn Barhaus

Gwnaethom arfarnu tystiolaeth ar effeithiolrwydd defnyddio monitro glwcos yn barhaus er mwyn helpu menywod beichiog sydd â diabetes math 1…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Monitro Glwcos yn Barhaus dyddiad erthygl Chwefror 2020
Our staff at an event with the Bevan Commission

Rhagfyr 2019

Astudiaeth achos: Esiamplau Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Esiamplau Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan dyddiad erthygl Rhagfyr 2019
Health Technology Wales Impact Report 2018

Rhagfyr 2019

Astudiaeth achos: Cywasgu mecanyddol y frest

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon…
Darllen mwyspan am Astudiaeth achos: Cywasgu mecanyddol y frest dyddiad erthygl Rhagfyr 2019
Karen MacPherson sits at her computer

Mai 2019

Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar

A ninnau wedi ymuno â chynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon, mae’n bleser…
Darllen mwyspan am Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar dyddiad erthygl Mai 2019

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru.Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.