Newyddion

01 Medi, 2020

< BACK

Chwarterol HTW: Medi 2020

 

A graphic showing a play icon, map of Wales and people looking on

Ail rifyn HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.

Y bwriad gwreiddiol oedd cyhoeddi’r e-gylchlythyr hwn ym mis Mehefin 2020 ond gohiriwyd hynny wrth i ni atal dros dro ein prosesau Canllawiau er mwyn canolbwyntio ar sut y gallem gefnogi gwneuthurwyr penderfyniadau yn ystod pandemig y clefyd coronafeirws (COVID-19).

Fel ag y gwelwch yn yr e-gylchlythyr hwn, erbyn hyn rydym wedi ail-gydio yn ein prosesau a chyhoeddi dau Ganllaw newydd. Rydym hefyd wedi parhau i ymgysylltu â sefydliadau partner a chymheiriaid yn ein rôl i wella gofal yng Nghymru.

Cliciwch yma – Darllen.

Cliciwch yma – Tanysgrifio.