Newyddion

20 Hydref, 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

A graphic for the HTW bulletin 'Advice on Health Technologies'

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Awst a diwedd mis Hydref 2020.

Cliciwch yma i’w ddarllen a’l lawrlwytho.

Fe’i cynhyrchwyd mewn cydweithrediad â Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban (SHTG), yr asiantaeth HTA genedlaethol ar gyfer yr Alban, fel rhan o’n cynghrair strategol.

Mae’r bwletin ar gael bob chwarter.