Newyddion

30 Ebrill, 2021

< BACK

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Ebrill 2021 Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ionawr a diwedd mis Mawrth 2021.


Cliciwch yma i’w ddarllen a’l lawrlwytho.


Fe’i cynhyrchwyd mewn cydweithrediad â Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban (SHTG), yr asiantaeth HTA genedlaethol ar gyfer yr Alban, fel rhan o’n cynghrair strategol.


Mae’r bwletin ar gael bob chwarter