Newyddion

07 Mawrth, 2021

< BACK

Cynllun Strategol HTW – Ymgynghoriad rhanddeiliaid

Mae Cynllun Strategol Technoleg Iechyd Cymru (HTW) 2021-2025 yn ddogfen ddrafft, a bydd yn destun adolygiad pellach.

Cliciwch yma i ddarllen Cynllun Strategol HTW ar gyfer 2021-2025. Rydym yn edrych am farn rhanddeiliaid allanol ar gynnwys a chyfeiriad ein strategaeth. Rydym yn eich gwahodd i roi eich adborth ar y ffurflen isod.

Yn ogystal â rhoi sylwadau ar y ddogfen ddrafft, buasem yn gwerthfawrogi hefyd, petasech yn gallu lledaenu hyn ymhlith eich cydweithwyr ac/neu eich rhwydweithiau perthnasol.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffeil hwn.

Os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen hon erbyn dydd Mercher, 31 Mawrth 2021.