Beth yw PPI?

Mae cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd – neu PPI – yn rhan bwysig o ddeall sut y gall technolegau iechyd a modelau gofal a chymorth ddylanwadu ac effeithio ar fywydau pobl. Mae hyn yn cynnwys dysgu’n uniongyrchol gan gleifion, gofalwyr, unigolion a’u teuluoedd a’r sefydliadau sy’n eu cynrychioli.

Gallwch ddysgu mwy am ddulliau HTW o ymgymryd â PPI, beth mae PPI yn ei olygu, a sut gallwch chi gymryd rhan, trwy edrych ar ein hanimeiddiad PPI ac edrych trwy ein hoffer PPI.

Cysylltu

Ein hadnoddau PPI

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi creu offer PPI i esbonio sut mae’r broses PPI yn gweithio.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i ddarganfod mwy: