Ein heffaith

Rydym wedi ymrwymo i fonitro a gwerthuso effaith ein gwaith. I wneud hyn, fe wnaethom ddatblygu Cynllun Gwerthuso a phrosesau i gipio data, monitro ein canlyniadau,  a gwerthuso pa wahaniaeth mae ein gwaith yn ei wneud.

o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru 463+ o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru
o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth 56 o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth
Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2020 Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2020
o gyfarfodydd Panel Arfarnu 31 o gyfarfodydd Panel Arfarnu
o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi 33 o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi
o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw 4673 o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw
Nifer y bobl sydd wedi edrych ar y dudalen we  18305+ Nifer y bobl sydd wedi edrych ar y dudalen we
o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 2610 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol
o negeseuon cyfryngau cymdeithasol 12380 o negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Last updated 22/08/2023

Dysgwch fwy am effaith ein gwaith yn ein hadroddiad blynyddol a’n hadroddiad effaith diweddaraf.

Monitro’r defnydd o’n canllawiau

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn gweithio gyda phartneriaid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i fonitro’r defnydd o’n canllawiau.  Mae ein hadroddiadau archwilio mabwysiadu yn crynhoi sut y defnyddiwyd canllawiau HTW, yn ogystal ag unrhyw hwyluswyr a rhwystrau i fabwysiadu.

Adroddiad Peilot Archwiliad Mabwysiadu Golwg >

 

Strategaethau a chynlluniau

Darllenwch am ein strategaethau gwerthuso a chyfathrebu yn yr adroddiadau canlynol

Adroddiadau Golwg >