Gwerthuso ein heffaith

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi ymrwymo i fonitro a gwerthuso ein gwaith. Er mwyn gwneud hyn rydym wedi datblygu Cynllun Gwerthuso a phrosesau i gasglu data, monitro ein canlyniadau a dangos pa wahaniaeth mae ein gwaith yn ei wneud.

Dyma rai o brif gyflawniadau HTW hyd yma:

o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru 200+ o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru
o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth 22 o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth
Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2020 Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2020
o gyfarfodydd Panel Arfarnu 15 o gyfarfodydd Panel Arfarnu
o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi 17 o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi
o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw 815 o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw
o ymwelwyr unigryw â’r we 18305 o ymwelwyr unigryw â’r we
o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 1527 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol
o negeseuon cyfryngau cymdeithasol 7853 o negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Last updated 10/03/2020

Astudiaethau achos diweddaraf

Astudiaeth Achos

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation

Fel rhan o gynllun peilot Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriad gennym gyda chwmni a ofynnodd am asesiad, sef Rescape Innovation.

Astudiaeth Achos

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan

Rydym wedi treialu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW gyda charfan o Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan, sef grŵp o syniadau arloesol wedi’u dewis gan Gomisiwn Bevan i'w hymarfer.

Astudiaeth Achos

Gorff 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir fel Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs). Edrychodd un o’r TERs hyn ar ddefnyddio anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol (PPE) untro.

Adborth