Mae’r adroddiad 40 tudalen yn archwilio’r meysydd rydym wedi bod yn gweithio arnynt dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn myfyrio ar ein rôl fel sefydliad asesu technoleg iechyd (HTA) cenedlaethol.

Yn yr adroddiad rydym yn rhoi sylw i’r ffyrdd rydym yn gwella ansawdd gofal yng Nghymru, megis:

Yn ystod 2020 gwnaethom gyhoeddi saith Canllaw HTW, gan ddod â chyfanswm nifer Canllawiau HTW i 17. Rydym yn amcangyfrif y byddai 137,338 o bobl wedi elwa gan weithrediad llawn ein Canllawiau hyd yma a’r potensial ar gyfer dros £5.7 miliwn mewn arbedion cost i GIG Cymru.