Rydym yn falch o gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol 2022/23, sy’n tynnu sylw at ein cyflawniadau diweddaraf o ran gwella iechyd a gofal cymdeithasol i bobl Cymru.

Yn ystod 2022-3, fe wnaethom ystyried mwy na 150 o atgyfeiriadau pwnc newydd, a chyhoeddi 10 dogfen ganllaw newydd HTW, yn ogystal â 71 o Adroddiadau Archwilio Pwnc.

Wrth edrych tua’r dyfodol, bydd HTW yn parhau i gefnogi cynlluniau uchelgeisiol i ysgogi datblygu a mabwysiadu datrysiadau iechyd a gofal arloesol yng Nghymru, a bydd yn chwarae rhan allweddol yn Strategaeth Arloesi Cymru.