Skip to content

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf, sy’n crynhoi ei gyflawniadau fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol yn 2022/23.

Hoffem ddiolch i’r rhanddeiliaid sydd wedi cydweithio gyda ni drwy gydol 2022, ac sydd wedi ein galluogi i barhau i asesu technolegau a fydd yn cael effaith sylweddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio ar y cyd gyda’n partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol drwy gydol 2023.