Skip to content

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2021, sy’n disgrifio’r gwaith rydym wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i wella iechyd a gofal cymdeithasol i bobl Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2017, mae HTW wedi cyhoeddi 23 darn o ganllawiau cenedlaethol ar dechnolegau iechyd a gofal cymdeithasol, gyda’r potensial i effeithio ar 188,680 o unigolion yng Nghymru bob blwyddyn.

Yn 2021, fe wnaethom barhau i asesu technolegau iechyd a gofal sydd ddim yn feddyginiaethau, a chyhoeddi chwe darn o ganllawiau cenedlaethol ac ar yr un pryd, cefnogi Llywodraeth Cymru yn eu hymateb i’r pandemig COVID-19.