Mae Adroddiad Effaith HTW 2020 yn crynhoi ei gyflawniadau fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol yn 2021.