Digwyddiad

04 Rhagfyr, 2018

< BACK

HTW i fynychu UKHealthTech 2018

MediWales UKHealthTech conference

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd HTW yn mynychu cynhadledd UKHealthTech ar 4 Rhagfyr 2018, yng ngwesty’r Park Plaza Caerdydd.

Yn ystod sesiwn lawn y bore, bydd Peter Groves, Cadeirydd HTW, yn trafod y pwnc “How can our healthcare system deliver innovative medical technologies to patients more effectively?”

Gallwch ddod o hyd i HTW yn yr ardal arddangos hefyd. Galwch heibio ein stondin i ddysgu mwy am ein gwaith ac i glywed am ein cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!