Newyddion

24 Mehefin, 2022

HTW wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR)

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR) fel mater o drefn, i drin pobl â chanser yr arennau sylfaenol sydd ddim yn addas i gael llawdriniaeth neu dechnegau abladol eraill.

Mae SABR yn anfon pelydrau ymbelydredd bach a main dan arweiniad systemau delweddu, sy’n tracio union leoliad tri dimensiwn tiwmor.
Mae hyn yn caniatáu i ddosau uchel o ymbelydredd gael eu hanfon at y tiwmor ac ar yr un pryd, yn lleihau’r niwed i’r meinwe iach o’i amgylch.

Mae’n gallu cael ei roi mewn lleoliad cleifion allanol heb anaesthetig cyffredinol, a gellir ei roi gyda llai o driniaethau na radiotherapi safonol. Mae hyn yn golygu nad oes angen i’r claf aros yn yr ysbyty fel arfer. I ddarllen canllaw llawn HTW, cliciwch yma.