Cyfarfodydd cyhoeddus

Mae’r Panel Arfarnu yn cyfarfod hyd at chwe gwaith y flwyddyn ac mae cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd. Mae angen cofrestru ymlaen llaw i fynychu’r cyfarfodydd hyn. Oni nodir yn wahanol, cynhelir cyfarfodydd rhithwir.

Darllenwch ein taflen ffeithiau cyfarfodydd am ragor o wybodaeth. Rhaid i chi gadarnhau eich bod wedi darllen y daflen ffeithiau wrth gofrestru i fynychu cyfarfod.

Dyddiad

Dyddiadau Cofrestru

Pynciau i'w trafod

Cofrestrwch

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru.Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.