Skip to content

Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Mehefin 2024

Cyfle i ymuno â Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd HTW

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gymryd rhan yn ein gwaith cynnwys y cleifion a’r cyhoedd (PPI) blaenllaw fel gwirfoddolwr…
Darllen mwyspan am Cyfle i ymuno â Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd HTW dyddiad erthygl Mehefin 2024

Mehefin 2024

HTW a NIHR ( Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal) yn ffurfio partneriaeth genedlaethol i gefnogi cynhyrchu tystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaeth

Bydd HTW yn gweithio mewn partneriaeth â'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR) i helpu i sicrhau yr…
Darllen mwyspan am HTW a NIHR ( Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal) yn ffurfio partneriaeth genedlaethol i gefnogi cynhyrchu tystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaeth dyddiad erthygl Mehefin 2024

Mai 2024

Cadeirydd HTW yn derbyn Cymrodoriaeth fawreddog i gydnabod cyfraniadau i feddygaeth a dysgu.

Mae Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves, wedi derbyn clod mawreddog i gydnabod ei gyfraniad eithriadol i feddygaeth a dysgu…
Darllen mwyspan am Cadeirydd HTW yn derbyn Cymrodoriaeth fawreddog i gydnabod cyfraniadau i feddygaeth a dysgu. dyddiad erthygl Mai 2024
Picture of a nurse scrolling for information on a computer

Ebrill 2024

Lansio cyfeiriadur arloesedd newydd ar gyfer sefydliadau arloesi gwyddorau bywyd yng Nghymru

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi lansio ei Gyfeiriadur Arloesedd i Gymru, gan ganiatáu i ddefnyddwyr chwilio a hidlo’n rhwydd…
Darllen mwyspan am Lansio cyfeiriadur arloesedd newydd ar gyfer sefydliadau arloesi gwyddorau bywyd yng Nghymru dyddiad erthygl Ebrill 2024

Ebrill 2024

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Ebrill 2024

Mawrth 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Rhaglenni Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd

Mae canllaw wedi cael ei gyhoeddi sy'n cefnogi mabwysiadu rhaglenni dwys i gadw teuluoedd gyda’i gilydd (IFPP) yng Nghymru.
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Rhaglenni Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd dyddiad erthygl Mawrth 2024

Mawrth 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Ymyriadau Drwy Adborth Fideo

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio ymyriadau drwy adborth fideo (VFI) i gefnogi plant a’u teuluoedd…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Ymyriadau Drwy Adborth Fideo dyddiad erthygl Mawrth 2024
Person typing on laptop

Mawrth 2024

Cyfle i ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel Cyfarwyddwr Anweithredol (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol)

Hoffem rannu cyfle cyffrous sy'n cael ei hysbysebu gan ein partneriaid yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (LSHW).  Maen nhw’n recriwtio…
Darllen mwyspan am Cyfle i ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel Cyfarwyddwr Anweithredol (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol) dyddiad erthygl Mawrth 2024

Mawrth 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar liposugno ar gyfer lymffoedema cronig

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw newydd ar ddefnyddio liposugno i drin lymffoedema cronig. Mae lymffoedema yn gyflwr lle…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar liposugno ar gyfer lymffoedema cronig dyddiad erthygl Mawrth 2024

Chwefror 2024

Cyllid ar gyfer technoleg chwyldroadol a allai ddinistrio canserau a rhagweld clefydau

• Buddsoddi miliynau mewn wyth cwmni arloesol sy’n gyfrifol am dechnoleg feddygol newydd sy’n achub bywydau • Gallai dyfeisiau arloesol…
Darllen mwyspan am Cyllid ar gyfer technoleg chwyldroadol a allai ddinistrio canserau a rhagweld clefydau dyddiad erthygl Chwefror 2024

Ionawr 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar offer rheoli clwyfau digidol

Mae canllaw newydd wedi cael ei gyhoeddi gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) ar ddefnyddio systemau rheoli clwyfau digidol.
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar offer rheoli clwyfau digidol dyddiad erthygl Ionawr 2024

Ionawr 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar CXB (Contact X-ray Brachytherapy)

Mae canllaw newydd wedi cael ei gyhoeddi, sy’n argymell math o radiotherapi i drin pobl sydd â chanser y rectwm…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar CXB (Contact X-ray Brachytherapy) dyddiad erthygl Ionawr 2024

Ionawr 2024

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Ionawr 2024

Ionawr 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot.

Mae Technoleg Iechyd wedi cyhoeddi canllaw ar lawdriniaeth thorasig gyda chymorth robot (RATS). Gellir defnyddio RATS i gael gwared ar…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot. dyddiad erthygl Ionawr 2024

Rhagfyr 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion (DIALOG+)

Mae canllaw newydd wedi cael ei gyhoeddi sy'n cefnogi mabwysiadu adnodd asesu ar gyfer pobl sydd ynderbyn triniaeth ar gyfer…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion (DIALOG+) dyddiad erthygl Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy'n argymell mabwysiadu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol (PAPS) yn rheolaidd i fonitro triniaeth…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen dyddiad erthygl Rhagfyr 2023
Image showing Health technology Wales logo and the title of the multi-grip guidance published

Rhagfyr 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw newydd ar ddefnyddio dyfeisiau prostheteg myodrydanol aml-afael yn y breichiau ar gyfer pobl…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau dyddiad erthygl Rhagfyr 2023

Hydref 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Hydref 2023

Hydref 2023

Rhwydwaith ymyrraeth gofal cymdeithasol rhyngwladol yn gwahodd cyfarwyddwr HTW i ymuno â’i fwrdd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr Technoleg Iechyd Cymru, wedi cael ei phenodi i fwrdd cyfarwyddwyr INSIA…
Darllen mwyspan am Rhwydwaith ymyrraeth gofal cymdeithasol rhyngwladol yn gwahodd cyfarwyddwr HTW i ymuno â’i fwrdd dyddiad erthygl Hydref 2023

Hydref 2023

Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at sut mae arloesi yn sbarduno trawsnewid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf. Mae’n tynnu sylw at gryfder tirwedd arloesi Cymru a…
Darllen mwyspan am Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at sut mae arloesi yn sbarduno trawsnewid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol dyddiad erthygl Hydref 2023

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru.Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.