News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Telefonitro rheolydd calon ar gyfer methiant y galon

Gofynnodd Rhwydwaith Cardiaidd Cymru am arfarniad ar delefonitro (monitro o bell) rheolydd calon ar gyfer rheoli methiant y galon.

Newyddion

Maw 2020

Technoleg Iechyd Cymru a NICE yn cyhoeddi cydweithrediad strategol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), wedi ymrwymo'n ffurfiol i weithio gyda'i gilydd i wella eu Canllawiau annibynnol ac awdurdodol ar dechnolegau nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaethau.

Newyddion

Chwef 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio dau e-gyhoeddiad newydd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi dau e-gyhoeddiad newydd a fydd yn rhoi newyddion rheolaidd i chi am HTW a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i'ch mewnflwch: Chwarterol HTW a Hysbysiadau o Ganllawiau.

Newyddion

Cyhoeddi adroddiad: Datblygu Swyddogaeth Archwilio HTW i Asesu Mabwysiadu Canllawiau ar draws Cymru

Mae hwn yn gam pwysig dros ben o ran lledaenu datblygiadau technolegol arloesol, ac mae wedi arwain at broses y cytunwyd arni i hwyluso a monitro; ystyried yn rheolaidd, defnyddio, (dat) gomisiynu a gweithredu canllawiau ar sail tystiolaeth yn GIG Cymru.

Astudiaeth Achos

Chwef 2020

Astudiaeth achos: Monitro Glwcos yn Barhaus

Gwnaethom arfarnu tystiolaeth ar effeithiolrwydd defnyddio monitro glwcos yn barhaus er mwyn helpu menywod beichiog sydd â diabetes math 1 i reoli eu cyflwr. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Hydref 2019.

Newyddion

Chwef 2020

Ymunwch â Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd Iechyd Yfory

Disgwylir i fwy na 500 o gynrychiolwyr fod yn bresennol, a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal, busnesau a’r byd academaidd at ei gilydd i lunio dyfodol iechyd a gofal yng Nghymru.

Newyddion

Chwef 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn creu effaith yn 2019

Drwy gydol 2019, cynigiwyd mwy na 65 o bynciau technoleg i ni eu harfarnu. Denodd cysylltiadau traws-sectoraidd cryf y cynigion pwnc hyn gan GIG Cymru, diwydiant, y trydydd sector, Llywodraeth Cymru ac academia.

Newyddion

Chwef 2020

Technoleg Iechyd Cymru i gynghori bwrdd cenedlaethol PET-CT

Rydym wedi ymuno â gweithgor cenedlaethol ar Domograffeg Gollwng Positronau – sganiau Tomograffeg Gyfrifiadurol (PET-CT).

Newyddion

Ion 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â’r tîm amlddisgyblaethol Accelerate

Rydym wedi ymuno â chyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol Accelerate, y cydweithrediad arloesol i helpu i droi syniadau arloesol yn dechnolegau, cynnyrch a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal, yn gyflym.