News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Digwyddiad

Ion 2020

Diwydiannau yn ymgysylltu â Thechnoleg Iechyd Cymru ar ddechrau 2020

Fe ddechreuom 2020 drwy annog diwydiannau i gydweithio â ni yn ein gwaith i gynyddu mynediad at dechnolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru.

Newyddion

Rhag 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei hail ben-blwydd ac yn gosod gweledigaeth ar gyfer 2020

Ar dddydd Iau 19 Rhagfyr, cynhaliwyd digwyddiad i ddangos ein llwyddiant ac i ddathlu ein hail ben-blwydd.

Newyddion

Rhag 2019

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Technoleg Iechyd Cymru wedi’i gyhoeddi!

Heddiw mae’n bleser gennym eich hysbysu am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol 2018-2019. Hwn yw ein hadroddiad blynyddol cyntaf ac mae’n amlygu’r hyn y mae Technoleg Iechyd Cymru wedi’i gyflawni ers ein lansio ym mis Tachwedd 2017.

Astudiaeth Achos

Rhag 2019

Astudiaeth achos: Esiamplau Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Chwefror 2018.

Astudiaeth Achos

Astudiaeth achos: Cywasgu mecanyddol y frest

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Chwefror 2018.

Newyddion

Tach 2019

Sut mae cleifion a’r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru

Mae'n bwysig bod cleifion, gofalwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru, y corff cenedlaethol sy'n gweithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Newyddion

Hyd 2019

Pam mae asesu technolegau iechyd yn hanfodol i wella gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn arfarnu technolegau drwy gydol eu cylch bywyd, o arloesedd i anarferiant. Mae hyn yn galluogi pobl allweddol, fel comisiynwyr gofal, i wneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth ar sail effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau.

Newyddion

Gwireddu ymchwil: Sut mae gan y diwydiant technoleg iechyd yng Nghymru ffordd newydd i farchnata yng Nghymru

Ydych chi’n gwybod am dechnoleg iechyd nad yw'n feddyginiaeth neu am brosiect arloesol sy'n gallu gwella ansawdd y gofal yng Nghymru?

Digwyddiad

Awst 2019

Gwrandewch ar Hac Iechyd Cymru 2019 heddiw!

Yn y rhifyn hwn, mae’r podlediad Syniadau Iach yn mynd y tu ôl i’r llen yn nhrydydd Hac Iechyd blynyddol Cymru.