News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Tach 2021

Penodi arbenigwr gofal cymdeithasol fel Cadeirydd y Fforwm Rhanddeiliaid

Mae arbenigwr ym maes gofal cymdeithasol wedi cael ei benodi gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) fel Cadeirydd ei Fforwm Rhanddeiliaid newydd. Sarah McCarty, sy'n Gyfarwyddwr Gwella a Datblygu Gofal Cymdeithasol Cymru, fydd yn cadeirio'r fforwm, sydd i fod i gyfarfod ddwywaith y flwyddyn, ac sy’n cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o'r sbectrwm iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Newyddion

Hyd 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn ennill gwobr fyd-eang

Mae gwobr fyd-eang, fawreddog wedi cael ei dyfarnu i Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am ei dull o werthuso effaith ymchwil i driniaeth ar gyfer MS.

Newyddion

Hyd 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Gorffennaf a diwedd mis Medi 2021.

Newyddion

Medi 2021

Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: Estyn ei ddeiliadaeth

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod deiliadaeth ein Cadeirydd, yr Athro Peter Groves, wedi cael ei hymestyn gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan AS, am dair blynedd arall.

Newyddion

Gorff 2021

Swydd Wag: Uwch Reolwr Rhaglen

Rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Rhaglen creadigol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm amlddisgyblaethol, i wneud yn siŵr bod y prosiectau wedi’u cysoni â’n strategaeth a’n hamcanion sefydliadol sydd yn cael eu hamlinellu yng Nghynllun Strategol HTW.

Newyddion

Gorff 2021

Cyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25

Mae'n bleser gennym gyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25, sydd wedi cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â'n rhanddeiliaid allweddol, ac sydd wedi cael ei gymeradwyo gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Newyddion

Gorff 2021

Swydd Wag: Economegydd Iechyd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Economegydd Iechyd brwdfrydig ymuno â'n tîm cynyddol yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wrth i ni gyflwyno ein cyfnod cyffrous nesaf.

Newyddion

Gorff 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis.