News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Astudiaeth Achos

Meh 2020

Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer

Fe wnaethom lunio Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) ar therapi plasma ymadfer ar gyfer pobl sydd â COVID-19, a oedd yn ceisio asesu lefel bresennol y dystiolaeth a thynnu sylw at gynhyrchu tystiolaeth barhaus. 

Newyddion

Meh 2020

Technoleg Iechyd Cymru ac AWTTC yn llofnodi cynghrair strategol

Mae'r ddau sefydliad wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, a byddant yn rhannu’r buddiannau cyffredin drwy feithrin cysylltiadau agosach a dysgu o brosesau ei gilydd.

COVID-19

Mai 2020

Cystadleuaeth am £150,000 am atebion digidol i COVID-19 – ar agor nawr!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cystadleuaeth newydd ar gyfer datrysiadau digidol i helpu i frwydro yn erbyn Covid-19. Mae'r arian ar gael ar gyfer rhwng pump ac wyth o brosiectau i dreialu cynnyrch ac atebion yn gyflym.

Newyddion

Mai 2020

Dyfarnu £2.8 miliwn i Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR)

Mae’r cyllido yn rhan o fuddsoddiad gwerth £44 miliwn gan Lywodraeth Cymru ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Gyda rôl i wella ansawdd gofal yng Nghymru, cafodd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) ei enwi’n gydweithredwr ar y cynnig llwyddiannus.

Astudiaeth Achos

Mai 2020

Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19

Un o dasgau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn ymateb i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) oedd creu ‘crynodeb o dystiolaeth.’

COVID-19

Ebr 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi adolygiad o dystiolaeth ar ddiagnosio COVID-19

Mae'r adolygiad hwn yn gosod y cyd-destun ar gyfer y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, ac ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Ei nod yw cynorthwyo eu hymateb i’r pandemig COVID-19, a hwyluso penderfyniadau ar sail tystiolaeth.

Astudiaeth Achos

Ebr 2020

Astudiaeth achos: Adroddiadau COVID-19 HTW

Ers i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) ddechrau cael eu cadarnhau yn y Deyrnas Unedig, mae Technoleg (HTW) wedi bod yn llunio adroddiadau cyflym ar y dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg ar gyfer diagnosteg a therapiwteg.

COVID-19

Ebr 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â grwpiau allweddol Llywodraeth Cymru sy’n ymateb i COVID-19

Rydym wedi ymuno â chonsortiwm o randdeiliaid o dan arweiniad Llywodraeth Cymru i gyflenwi cynllun cenedlaethol ar gyfer profi am glefyd coronafeirws (COVID-19).

COVID-19

Maw 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cynnig cymorth ymchwil mewn ymateb i COVID-19

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi'r ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).