News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE

Ym mis Mawrth gwnaethom drefnu a chynnal gweithdy gyda’r teitl ‘NICE Guidance: from on the website to on the ground.’ Diben y gweithdy oedd dysgu a rhannu syniadau am wneud y defnydd gorau posibl o ganllawiau NICE yng Nghymru, o ledaenu i weithredu.

COVID-19

Maw 2020

Datganiad wedi’i ddiweddaru: Clefyd coronafeirws (COVID-19)

Yng ngoleuni'r achosion COVID-19 presennol, rydym wedi bod yn adolygu'r cyfarfodydd sydd wedi cael eu trefnu i gefnogi prosesau arfarnu a Chanllawiau Technoleg Iechyd Cymru (HTW).

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: FreeStyle Libre

Gwnaethom werthuso tystiolaeth ar y system monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer diabetes, mewn ymateb i FreeStyle Libre yn dod ar gael ar Dariff Cyffuriau y GIG. Cyhoeddom Ganllaw ym mis Tachwedd 2018.

COVID-19

Maw 2020

Datganiad: Coronafeirws (COVID-19)

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn ymwybodol o'r sefyllfa o ran y clefyd coronafeirws newydd (COVID-19).

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Cysoni HTA

Yn 2018 nododd aelodau’r Rhwydwaith Rhyngwladol Asiantaethau ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA) ‘bynciau pwysig’ oedd angen datganiad sefyllfa arnynt o safbwynt asiantaethau cyhoeddus.

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Telefonitro rheolydd calon ar gyfer methiant y galon

Gofynnodd Rhwydwaith Cardiaidd Cymru am arfarniad ar delefonitro (monitro o bell) rheolydd calon ar gyfer rheoli methiant y galon.

Newyddion

Maw 2020

Technoleg Iechyd Cymru a NICE yn cyhoeddi cydweithrediad strategol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), wedi ymrwymo'n ffurfiol i weithio gyda'i gilydd i wella eu Canllawiau annibynnol ac awdurdodol ar dechnolegau nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaethau.

Newyddion

Chwef 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio dau e-gyhoeddiad newydd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi dau e-gyhoeddiad newydd a fydd yn rhoi newyddion rheolaidd i chi am HTW a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i'ch mewnflwch: Chwarterol HTW a Hysbysiadau o Ganllawiau.

Newyddion

Cyhoeddi adroddiad: Datblygu Swyddogaeth Archwilio HTW i Asesu Mabwysiadu Canllawiau ar draws Cymru

Mae hwn yn gam pwysig dros ben o ran lledaenu datblygiadau technolegol arloesol, ac mae wedi arwain at broses y cytunwyd arni i hwyluso a monitro; ystyried yn rheolaidd, defnyddio, (dat) gomisiynu a gweithredu canllawiau ar sail tystiolaeth yn GIG Cymru.