News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Astudiaeth Achos

Rhag 2019

Astudiaeth achos: Esiamplau Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Chwefror 2018.

Astudiaeth Achos

Astudiaeth achos: Cywasgu mecanyddol y frest

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Chwefror 2018.

Newyddion

Tach 2019

Sut mae cleifion a’r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru

Mae'n bwysig bod cleifion, gofalwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru, y corff cenedlaethol sy'n gweithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Newyddion

Hyd 2019

Pam mae asesu technolegau iechyd yn hanfodol i wella gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn arfarnu technolegau drwy gydol eu cylch bywyd, o arloesedd i anarferiant. Mae hyn yn galluogi pobl allweddol, fel comisiynwyr gofal, i wneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth ar sail effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau.

Newyddion

Gwireddu ymchwil: Sut mae gan y diwydiant technoleg iechyd yng Nghymru ffordd newydd i farchnata yng Nghymru

Ydych chi’n gwybod am dechnoleg iechyd nad yw'n feddyginiaeth neu am brosiect arloesol sy'n gallu gwella ansawdd y gofal yng Nghymru?

Digwyddiad

Awst 2019

Gwrandewch ar Hac Iechyd Cymru 2019 heddiw!

Yn y rhifyn hwn, mae’r podlediad Syniadau Iach yn mynd y tu ôl i’r llen yn nhrydydd Hac Iechyd blynyddol Cymru.

Digwyddiad

Gorff 2019

Aelod o’r Panel Arfarnu, Dr Sally Lewis, yn edrych yn ôl ar Gyfarfod Blynyddol HTAi 2019

Yn ddiweddar, mynychodd tîm Technoleg Iechyd Cymru Gyfarfod Blynyddol rhyngwladol Asesu Technoleg Iechyd (HTAi) 2019 yn Cologne, ac ymunodd Dr Sally Lewis, Ymarferydd Cyffredinol ac aelod o'n Panel Arfarnu, â nhw.

Digwyddiad

Cynnydd rhyngwladol ar gyfer Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd ryngwladol HTAi 2019

Cynhaliwyd y gynhadledd pedwar diwrnod yn Cologne yn yr Almaen, a daeth dros fil o weithwyr proffesiynol Asesu Technoleg Iechyd (HTA) at ei gilydd o 60 o wledydd ar draws y byd.

Newyddion

Gorff 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio arolwg ar-lein i randdeiliaid

Fel rhan o'n gwerthusiad, hoffem wybod sut rydych yn teimlo am ein gwaith, beth rydych yn gallu ei ddysgu neu ei ennill ohono, a beth ydych chi’n ei wneud yn wahanol o ganlyniad i hynny.