Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Below are the topics that have been through our appraisal process and received HTW Guidance.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Ffotobiofodyliad ar gyfer atal a thrin mwcositis geneuol a dermatitis sy'n gysylltiedig â thriniaeth canser sy’n defnyddio ymbelydredd.

March 2023

Therapi realiti rhithwir er mwyn rheoli poen cysylltiedig â gweithdrefn.

December 2022

Therapi ocsigen argroenol parhaus i drin pobl ag wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth

November 2022

Achludiad atodyn atrïaidd chwith mewn cleifion â ffibriliad atrïaidd

October 2022

Biopsïau laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol pan fod ameuhaeth o ddysplasia/canser y pen a'r gwddf

July 2022

Radiotherapi abladol stereotactig (SABR) i drin carcinoma celloedd yr arennnau

June 2022

Systemau rheoli gwaed electronig ar gyfer trallwysiadau gwaed; Bloodtrack

May 2022

Laryngosgopau fideo i'w defnyddio i ddarparu gofal cyn mynd i’r ysbyty

May 2022

EHFRT (Extreme HypoFractionated Radiotherapy) ar gyfer canser y prostad lleol

May 2022

Symbyliad magnetig trawsgreuanol i drin iselder

February 2022