Addysg am drallwysiadau gwaed i gleidion

Statws Testun Cyflawn

Dulliau a fformatau o ddarparu gwybodaeth i gleifion am drallwysiad gwaed.

Crynodeb

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Technoleg Iechyd Cymru ar ran Comisiwn Bevan.  Mae’n crynhoi’r dystiolaeth bresennol ar y dechnoleg sydd o ddiddordeb i gefnogi cais am dechnoleg iechyd enghreifftiol Comisiwn Bevan.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.