Angiograffeg tomograffeg cydlyniant optegol i ganfod a diagnosio clefydau fasgwlaidd y llygaid

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Anghyflawn

Angiograffeg tomograffeg cydlyniant optegol i ganfod a diagnosio clefydau fasgwlaidd y llygaid

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth glinigol a chost effeithiolrwydd ar ddefnyddio angiograffeg tomograffeg cydlyniant optegol i ddiagnosio cyflyrau gwaedlestri’r llygaid.

 

Ar sail y dystiolaeth, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER515 12.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.