Anwedd hydrogen perocsid

Statws Testun Cyflawn

Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro.

Crynodeb

 

Cynhaliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru chwiliad cyflym ar sail tystiolaeth ar hydrogen perocsid gweddilliol, ar ôl defnyddio anwedd hydrogen perocsid i ddadhalogi cyfarpar diogelu personol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER206 05.2020

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.