Ap CATCH

Statws Testun Cyflawn

Ap Dull Cyffredin tuag at Iechyd Plant (CATCH).

Crynodeb

 

Ar ran Technoleg Iechyd Cymru, chwiliodd ymchwilwyr Cedar am dystiolaeth glinigol ac economeg iechyd ar y defnydd o ap CATCH gan rieni a gofalwyr plant, o adeg eu cenhedlu, trwy eu beichiogrwydd a’u genedigaeth, a tan maen nhw’n bump oed. Nid oes digon o dystiolaeth am y defnydd o’r dechnoleg hon, felly daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER056 09.2019

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.