Ap CATCH

Topic Status Complete

Ap Dull Cyffredin tuag at Iechyd Plant (CATCH).

Summary

 

Ar ran Technoleg Iechyd Cymru, chwiliodd ymchwilwyr Cedar am dystiolaeth glinigol ac economeg iechyd ar y defnydd o ap CATCH gan rieni a gofalwyr plant, o adeg eu cenhedlu, trwy eu beichiogrwydd a’u genedigaeth, a tan maen nhw’n bump oed. Nid oes digon o dystiolaeth am y defnydd o’r dechnoleg hon, felly daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER056 (09.19)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.