Ap OurPath

Statws Testun Cyflawn

Ap OurPath i reoli diabetes math 2

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ynghylch a yw defnyddio’r ap OurPath yn ddull effeithiol amgen, yn hytrach na lle mae meddyg teulu yn atgyfeirio pobl a ystyrir yn y categori ‘risg uchel’ o gael diabetes math 2 at raglenni colli pwysau. Nid yw’r dystiolaeth yn ddigonol o ran ansawdd na chynnwys ar hyn o bryd i alluogi Technoleg Iechyd Cymru i’w arfarnu.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW felly i beidio datblygu’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER013 09.2018

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.