Ap WaitLess

Statws Testun Cyflawn

Ap WaitLess ar gyfer cyfeirio cleifion at ofal mân anafiadau.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar sut mae’r defnydd o WaitLess yn hysbysu ac yn dylanwadu sut mae pobl yn cael mynediad i ofal mân anafiadau. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach, gan nad oes digon o dystiolaeth ar y defnydd o’r dechnoleg hon.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER084 11.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.