Archwiliad uwchsain ar draws y stumog i drin polypau yng nghoden y bustl

Statws Testun Cyflawn

Archwiliad uwchsain ar draws y stumog i drin polypau yng nghoden y bustl

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar gynnal archwiliad uwchsain ar draws y stumog i drin polypau yng nghoden y bustl.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER239 02.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.