Archwiliad uwchsain ar draws y stumog i drin polypau yng nghoden y bustl

Statws Testun Cyflawn

Archwiliad uwchsain ar draws y stumog i drin polypau yng nghoden y bustl

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar gynnal archwiliad uwchsain ar draws y stumog i drin polypau yng nghoden y bustl.  Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER239 02.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.