Cais am ddanfon presgripsiynau

Statws Testun Cyflawn

Cais am dracio danfoniadau ar gyfer danfon presgripsiynau.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio cymwysiadau tracio i dracio danfoniadau o fferyllfeydd i gartref unigolyn. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sail dystiolaeth yn ddigonol ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER340 04.2022

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.